The Falling Woman

Pat Murphy

The Falling Woman, Pat Murphy, Tor, Nov, 1986.

Título original The Falling Woman, Pat Murphy, Tor, Nov, 1986.

Desglose de contenidos Verificado Desglose de premios Verificado

CONTENIDO Y PREMIOS

Premios 1 Nominaciones 4 Listas 3


The Falling Woman [La mujer que caía] , Pat Murphy.