A Heritage of Stars

Herencia de estrellas

Novela Clifford D. Simak 1977 ENG

EDICIONES

A Heritage of Stars, 1977.

Herencia de estrellas, Martínez Roca, 1985.

PREMIOS Y LISTAS

Premios 1 Nominaciones 2 Listas 1
PREMIOS